9 grudnia 2004

Artykul Sofrologia sposób na życie....

SOFROLOGIA – TERAPIA CZY SPOSÓB NA ŻYCIE Lekarstwa, alkohol, papieros - to jedyna odpowiedz na stres jaką znalazł dotychczas nasz organizm. Jest jeszcze - SOFROLOGIA  

DEFINICJA I ZASADY
Mamy do czynienia z nową, dobrze znaną w Europie nauką, która czerpie jednak tysiącletnie doświadczenia z metod wschodu i zachodu. Nie jest to jeszcze jedna metoda relaksacyjna. Jest to przede wszystkim nauka o świadomości ludzkiej posiadająca szerokie zastosowanie w życiu codziennym.

*SOFROLOGIA jest nauką stworzoną w Europie w 1960 roku przez lekarza neuropsychiatrę A. Caycedo do walki z nadmiernym stresem. Opiera się na jego badaniach nad stanami świadomości ludzkiej. Wypracował on metody, które maja służyć osiągnięciu harmonii ciała i umysłu. Dokonał syntezy dwóch kierunków - wschodnich technik relaksacji- jogi, buddyzmu i zen, ale również pragmatycznych, naukowych osiągnięć zachodnich metod relaksu Schultz-Jacobson, zachodniej filozofii poczynając od Platona, poprzez kierunek filozofii Fenomenologie - Hegel, Heidegger, oraz psychologii Freud i neuropsychiatrii. Freud zajmował się podświadomością, Caycedo interesuje świadomość ludzkiego umysłu. Relaksacja i wizualizacje służą w sofrologii tylko jako narzędzia osiągnięcia stanu odprężenia fizycznego i psychicznego organizmu. Nie są celem samym w sobie. SOFROLOGIA jest metoda powszechnie stosowana we Francji, Belgii, w Szwajcarii nawet finansowana przez kasy chorych. Poprzez odpowiednie ćwiczenia ciała i wyobraźni, pozytywne nastawienie umysłu i oddechy działa na przypływ energii i polepszenie stanu fizycznego, psychicznego i emocjonalnego człowieka Sofrologia dostępna jest dla wszystkich bez trudności od 10 ……100 lat WIEDZIEC dlaczego i jak powinno się postąpić to jest jeden ważny etap rożnych terapii. Dzięki SOFROLOGII można : ODCZUC całym ciąłem i umysłem, by być gotowym psychicznie do zmian zachowań, zaadoptowania się lub świadomej pozytywnej akceptacji realnego, rzeczywistego stanu rzeczy. W odróżnieniu od innych kierunków , SOFROLOGIA jest terapia krotka. Dzięki jej metodom „nie musimy wiedzieć dlaczego,“ żeby poprawić stan psychiczny pacjenta. Celem sofrologii jest zmiana i krok w przyszłość. Sofrolog jest osoba towarzyszącą tym zmianom, nie narzuca ich. Każda osoba biorąca udział w seansach jest aktywnym aktorem swoich wewnętrznych zmian. Jej motywacja zrobienia samemu czegoś dla poprawy swojego samopoczucia jest niezbędna do współpracy z Sofrologiem.

Słowo SOFROLOGIA - po francusku Sophrologie pochodzi od greckich słów: SOS - Harmonia, Wewnętrzny spokój( Serenité) PHREN – Umyśl , Świadomość LOGOS – Badanie, Nauka Definicja Caycedo : “ Nauka o harmonii świadomości ludzkiej i wartościach człowieka.”
Jest uważana również za: “Naukę wewnętrznego spokoju, Pozytywnych myśli, Odnowy ciała i umysłu, Metodę antystres” O wiele więcej niż terapia jest dziś ona dyscyplina i nauka w pełnym rozkwicie. Wielcy sportowcy – np ekipa narciarzy szwajcarskich byli już przygotowywani do Mistrzostw Świata w Sapporo przez Sofrolgow. Francuski tenisista Yanich Noah nie kryje tego jak wiele zawdzięcza treningowi wzbogaconemu przez sofrologie. Gwiazdy kina stosuja ja do złagodzenia tremy. Wszyscy potrzebujący psychicznego wsparcia ludzie odwołują się dziś do Sofrologii by uspokoić umyśl, zwalczyć nadmierny stres, odnaleźć spokój wewnętrzny I energie. Uczy ona jak wyjść z natłoku negatywnych myśli. Poprzez naukę ćwiczeń Relaksacji Dynamicznej - specyficznego wynalazku Caycedo i oddychaniu pozwala odzyskać pewność siebie, skończyć ze strachem przed porażką, przed osadami innych by lepiej kierować swoim życiem dziś i jutro, zrozumieć swoja własną wizje rzeczywistości. Pozwala ona otworzyć się na kontakty z innymi ludźmi w atmosferze wewnętrznego spokoju I spełnienia. Fundamentem Sofrologii Są badania Caycedo nad świadomością ludzka. Co to jest świadomość ? W uproszczony sposób można powiedzieć że to siła umysłu integrująca elementy fizyczne i psychiczne dzięki której wiemy co myślimy i czujemy Dzięki niej, świadomie możemy odszyfrowywać fenomeny, zdarzenia. Mozemy tworzyć tez nasz subiektywizm tzn sposób w jaki odbieramy i obserwujemy otaczajacy nas świat, punkt widzenia jaki mamy w danej sytuacji, w danym okresie naszej egzystencji. Często nie samo wydarzenie jest ważne, ale sposób w jaki je odbieramy i jakie wzbudza w nas emocje.

Caycedo stworzył: SCHEMAT SWIADOMOSCI LUDZKIEJ ( teoria wachlarza) STANY- Świadomość patologiczna, zwykła i sofroniczna POZIOMY- Koma, Sen, Jawa, Jawa aktywna Miedzy jawa a snem istnieje SEUIL SOPHROLIMINAL - PROG SOFRO GRANICZNY strefa fal alfa - obszar działań sofrologii Większość ludzi posiada świadomość zwykla, normalna. Podczas swoich podroży po Indiach, Caycedo zauważył, że istnieje świadomość sofroniczna – Stan wewnętrznego spokoju, dobrego samopoczucia, wewnętrznego spełnienia, spokoju, poczucia szczęścia, radości i harmonii. Sprawia ona, że towarzyszymy wydarzeniom naszego życia w spokoju, serenité. Interesujące jest ze świadomość jest w ciągłym ruchu i możemy na nią wpływać. Nasz sposób pojmowania i rozumienia świata zmienia się na rożnych etapach życia. Wpływ jaki możemy mieć na nasz umyśl pozwala zmieniać nasz stosunek do rzeczywistości. Sofrologia uczy jak sami możemy wpływać na nasza świadomość by wywołać w nas pozytywny stosunek do świata.

TERPNOS LOGOS
Kolejnym fundamentem sofrologii należy oprócz terminologii nauka pracy głosem. Terpnos Logos określa jednocześnie i odpowiednio dobrane słowa i ton głosu . Już w starożytnej Grecji Homer mówił o sposobie leczenia głosem. Achilles wyleczył sobie w ten sposób piętę. Platon żyjący miedzy 427-348 v. JC tłumaczył jak Sokrates leczył migrenę ziolami i spokojnym głosem wprowadzającym człowieka w stan spokoju I najwyższej koncentracji umysłu.

ALLIANCE PHRONIQUE
Mówi o relacjach sofrologa z uczestnikiem seansu. Seanse wykonywane są z inicjatywy danej osoby kiedy odczuwa ona chęć i motywacje do zrobienia czegoś dla swojego zdrowia. Sofrolog jest jakby przewodnikiem górskim, który pomaga osiągnąć pacjentowi jego własny cel w zależności od możliwości i potrzeb. Sofrolog proponuje najlepsze szlaki do osiągnięcia upragnionego stanu. Pacjent jest zupełnie świadomy tego co się dzieje. Seanse są stopniowane i dostosowane do stanu fizycznego I psychicznego człowieka. Z każdym seansem robimy postępy, jeżeli motywacja by poprawić stan swojego zdrowia I psychiki jest duża. Wymaga to osobistego zaangażowania. Na co nie wszyscy są od razu gotowi i sofrologia akceptuje ten stan rzeczy.

3 ZASADY SOFROLOGII
I.INTEGRATION DU SCHEMA CORPOREL Zasada integracji Schematu własnego ciała – obserwacja fizycznych odczuć oraz obrazu własnego ciała w naszej świadomości . Praca zaczyna się od ćwiczeń ciała. Ewolucja następuje stopniowo poprzez trening i ćwiczenia. Tak jak pejzaż staje się coraz bardziej znany, tak nasze ciało coraz bardziej pozwala nam poznać pełnię odczuć fizycznych i psychicznych - tu i teraz.

II LE PRINCIPE D’ACTION POSITIVE Zasada Pozytywnych Działań Jest zasada inspirowana badaniami francuskiego naukowca COUE Twierdzenia: Myśli kształtują reakcje ciała Każda pozytywna myśl powoduje pozytywne rekcje, pozytywne myśli przyciągają się W sofrologii stawiamy negatywy (problemy) w nawiasie, staramy się odnaleźć, wzmocnić, zdynamizować elementy pozytywne z życia człowieka ( projekty, wspomnienia, odczucia, obrazy) W miarę upływu seansów to szukanie pozytywów staje się naturalnym sposobem życia.

III. PRINCIPE DE LA REALITE OBJECTIVE
Zasada Obiektywnej Rzeczywistości Polega na akceptacji rzeczywistości taka jaka jest, nie taka jaka nam się wydaje ze jest lub chcielibyśmy żeby była. Nie zapominać świata takiego jaki istnieje, unikać narzucania drugiemu człowiekowi tego co jest dla niego dobre i nie pomylić się co do własnych zdolności. Akceptacja i pozytywna adaptacja.

METODY
Ćwiczenia Sofrologii opierają się na nauce oddychania, relaksu, ruchu oraz ćwiczeniach wyobraźni. Bardzo precyzyjne, oparte na naukowych podstawach ćwiczenia sofrologii zawierają: Ćwiczenia Relaksu Dynamicznego Caycedo RDC I,RDC II RDC III, RDC IV – Relaxation Dynamique de Caycedo inspirowane technikami jogi, buddyzmu I zen Techniki kontroli emocji Techniki treningu mentalnego umysłu Nasza wizja świata nie jest tylko obiektywna rzeczywistością lecz rowniez rzeczywistością widziana przez nasz osobisty filtr emocji. Sofrologia pobudza

UFNOSC, HARMONIE I NADZIEJE
na nasza pozytywna przyszłość.

ZASTOSOWANIE
Można mówić o następujących polach działania sofrologii : Zastosowanie kliniczne : antystres, profilaktyka chorób psychosomatycznych, zależności, kontrola emocji I niepokoi, przygotowanie do porodu Zastosowanie pedagogiczne: poprawa pamięci, koncentracji, egzaminy, trudności w nauce, zawody sportowe Zastosowanie społeczne: stres w przedsiębiorstwach, realizacja projektów, dynamizacja, zarządzanie ekipami, rozwój osobisty, polepszenie samopoczucia, adaptacja, wiara w swoje możliwości.

SOFROLOGIA I STRES Zapobieganie skutkom nadmiernego stresu, odnowa ciała i psychiki a przez to zapobieganie chorobom psychopatycznym jest jednym z największych zastosowań Sofrologii. Pozwala zlikwidować napięcia mięsni, polepszyć rytm biologiczny I odpoczynek naszego umysłu, wyciszyć i odprężyć. Osoby już po pierwszym seansie odczuwają korzystne efekty polepszenia samopoczucia. Cykl anty stresu obejmuje zwykle 6 seansów Osoby z czasem staja się wewnętrznie uspokojone, promienne przepełnione uczuciem radości, zadowolenia I wiary we własne możliwości. Dlatego zaproponowałyśmy 6 dniowe Wakacje z Sofrologia- Czas Odnowy Psychicznej i Biologicznej dla Kobiet połączony z balneoterapia w nowych źródłach leczniczych Uniejowa. Oczywiście mężczyźni tez korzystają z dobrodziejstw seansów sofrologii by poprawić swoja odporność na stres.

SOFROLOGIA I SWIAT PRACY, przedsiębiorstw i polityki Sofrologia coraz częściej wkracza do przedsiębiorstw i do polityki. Kiedy potrzebujemy wzmocnić nasza koncentracje, pamięć, przygotować się do trudnych negocjacji, wystąpienia, nauczyć się opanować emocje I stres życia zawodowego , zwiększyć swoja motywacje by skutecznie doprowadzić do realizacji projektu – w metodach sofrolgii I technikach mentalnych znajdziemy pomoc i wsparcie.

SOFROLOGIA I DZIECI Sorologia w pracy z dziećmi ma na celu, odprężenie, rozwiązanie pewnych problemów emocjonalnych, zwiększenia ufności we własne siły

SOFROLOGIA A MEDYCYNA
We Francji Sofrolog towarzyszy lekarzowi, pielęgniarkom I fizykoterapeutom w polepszeniu stanu pacjenta, mentalnym przygotowaniu do zabiegu, rekonwalescencji po przebytych chorobach. Pierwsi stosowali sofrolgie dentyści do uśmierzenia bólu przy zabiegach.

SOFROLOGIA I MACIERZYŃSTWO Powszechnie prawie stosuje się ja przy przygotowaniu do porodu

SOFRLOGIA A SZKOLA
W pedagogice pozwala pozbyć się psychologicznych barier związanych ze strachem przed niepowodzeniem, strachem przed ocena innych, wstydem. Pozwala zwiększyć możliwości przyswajania wiedzy likwidując napięcia.

SOFROLOGIA I SPORT Wielu znanych sportowców przygotowuje się psychicznie do zwycięstwa, medali za pomocą sofrologii. Pozwala ona przewidzieć wszystkie etapy zawodów , wyobrazić się w roli zwycięscy, wzmacnia koncentracje na określonym celu i kontrole nad emocjami. Cały nasz organizm jest gotowy do wygranej, lub pozytywnego podejścia do porażki, jeżeli ta nastąpi.

SOPFROPEDAGOGIA – nauka jezyków obcych Właśnie CAFÉ SOFROLOGIQUE - Kawiarnia Sofrologiczna organizowana w Alliance Française w Lodzi pod dyrekcja p. Anny Perlinskiej, dotyczy zastosowania sofrolgii jako metody towarzyszącej nauczaniu jezyków obcych. Ostatnio Akademia Szwajcarska wraz z administracja I Uniwersytetem w Genewie opracowała programy zwalczania stresu, uzależnienia od alkoholu, pomocy osobom chcącym przestać palić, pracy z poszukującymi pracy. Metoda ta ciągle jest uzupelniana przez jej twórcę mieszkającego dziś w Andorze i prowadzącego Uniwersytet Sofrologii. Istnieje również wydział Sofrologii Klinicznej na Akademii Medycznej w Paryżu. Zadaniem sofrologii jest praca z pacjentem by mógł powiedzieć sobie : Wzbogacam się o nowe, ukryte dotąd siły i emocje mojego organizmu i powracam do mojej codzienności. Akceptuje moja rzeczywistość lub przezywam ja w sposób bardziej pozytywny, pełny, bogatszy, i spokojny.

JAK ODBYWA SIE SEANS Seanse Sofrologii odbywają się w grupach lub indywidualnie, na stojąco, siedząco lub w pozycji leżącej , w sali przy muzyce lub w malowniczych miejscach w plenerze. W czasie seansu Sofrologii osoba pozostaje w stanie jaki przekraczamy dwa razy dziennie miedzy snem a jawa - przed zaśnięciem i przed obudzeniem. Pacjent jest jednak aktywny i świadomy, fizycznie i psychicznie i współpracuje z Sofrologiem Seans grupowy trwa ok 45-60 min. Seanse indywidualne, poprzedzone rozmowa 1,5 – 2 godz. To nowa metoda i nauka ktora wprowadzamy do Polski. Jak zrobić aby ludzie skorzystali z Sofrologii? Musza wiedzieć ze istnieje Uwierzyć że działa i że jest użyteczna Spróbować Organizujemy wiec : - Kawiarnie Sofrologiczna – CAFÉ SOPHROLOGIQUE - Wakacje z Sofrologia dla Kobiet - odnowa psychiczna, Sofrologia i Balneoterapia - Wakacyjna Przygoda z Sofrologia i Językiem Francuskim (z seansami w języku francuskim) - Warsztaty rozwoju osobistego – „Kobieta Promienna”

IWONA BATOR SOFROLOG FRANCJA
Z własnego 10 letniego doświadczenia i 3 letniej formacji by uzyskać dyplom Sofrologa uważam te metodę za bardzo silna i skuteczna. Dzięki Sofrologii życie ludzi staje się spokojniejsze. Coraz szersze propagowanie ten nauki sprawi ze osiągnięcie zadowolenia, satysfakcji i energii oraz pozytywnego spojrzenia na świat mimo przeciwności losu stanie się dzięki Sofrologii możliwe. Doświadczenia moich licznych podroży, studiów i pracy jako dyrektor marketingu i eksportu w wysokiej technologii we Francji, wykładowca we francuskich wyższych szkołach handlowych, wspomnienia spotkań z ludźmi, zdarzeń i moich pasji przekonują mnie, ze to co mamy wspólnego z innymi ludźmi w każdym miejscu naszej planety, to Emocje. Jestem poza tym córka, siostra, żona, matka, kobieta, przyjaciółka i każda z tych ról wzbogaca moje życie, dostarcza nowych wrażeń, przeżyć pozwalających mi pełniej rozumieć problemy moich pacjentów i świadomie wykonywać pasjonująca prace SOFROLOGA.